Eskil Reimhagen

MSc Mechanical Engineering

Eskil arbetar gärna med finmekanik och särskilt strömningsmaskiner för både gaser och vätskor i teknikens framkant där det ofta till en början verkar nödvändigt att försöka kringgå naturens lagar varvid man tvingas tänka nya tankar. Mycket förtjust i flygmaskiner, flyghistoria, fjärilar…

Intressanta uppdrag:
Att sortera och lägga upp många tusen små föremål på sådant sätt att man kan fotografera varje föremål för sig – på ett par minuter. Att balansera en svävande enrumslägenhet av normal storlek så att den står horisontellt – inom några micrometer.

  • +46-705-95 31 21
  • eskil.reimhagen@join.se