Tankningsutrustning för vätgas

Tankningsutrustning för vätgas

Vätgas för fordon är ett spännande område med många utmaningar.

Vi har haft förmånen att vara involverade i ett projekt där vi utvecklade och implementerade en avancerad vätgasdispenser för tankning av fordon. JOIN var med i hela processen, från blankt papper och förstudie till prototyp och demonstrator.

JOIN kombinerade sin expertis inom konstruktion, design och noggrann riskanalys med rätt leverantörer och skapade tillsammans med kund en lösning för att kunna tanka vätgas likt en bränslepump vid tankstationer. Lösningen innefattar distribution och mätning av vätgas, kylsystem och andra komponenter, krav och standarder, samt planering för test och certifiering i samarbete med specialiserade europeiska testinstitut. JOIN arbetade även med mjukvaruutveckling för vätgashantering i ett annat projekt för samma kund.

Projektet ledde till att en fullt bestyckad, men oprövad, vätgasdispenser för personbilar kunde ställas ut på en mässa i Tyskland ett år efter att projektet påbörjades.

Vi är stolta över att ha deltagit i detta vätgasprojekt och att ha bidragit till utvecklingen mot en grönare och mer hållbar fordonsindustri.

 

 

Konsulter i detta projekt

Bo-Göran Evaldsson

MSc Mechanical Engineering

Henrik Hedlund

PhD Biophysics

Johan Kronholm

PhD Medical Radiation Physics