Strategiska investeringar och affärsutveckling

JOINs framgångsrika samarbete med ledande investerare och möbelaktör

JOIN har ägnat mer än sex år åt att arbeta strategiskt med investeringar för en stor central investerare och en betydande aktör inom den svenska möbelindustrin. Genom att göra strategiska investeringar i mindre teknologibolag har vi hjälpt dem att utveckla sitt produktutbud, bidragit till företagets hållbarhetsagenda samt förbättra kundupplevelser och hjälpt med den digital omställningen
Vårt uppdrag sträcker sig även till att hitta och ge råd om investeringsmöjligheter både i och utanför Sverige. JOINs medarbetare har ett omfattande internationellt nätverk och en djup förståelse för att hantera juridiska utmaningar inom denna komplexa sektor.
För oss på JOIN, handlar det inte bara om att identifiera lovande investeringar. Vi arbetar också nära våra klienter för att integrera dessa möjligheter i hela deras organisation. Genom att få Business Sponsorship, kan vi säkerställa att varje investering är relevant och ger avsedda fördelar för företaget.
JOIN hanterar hela investeringsprocessen, inklusive due diligence, aktieägaravtal, bolagsordning, och tecknande av kontrakt. Vi samarbetar med olika aktörer, som start-ups, för att maximera värdet av varje investering.

För denna klient har JOIN också åtagit sig att utföra styrelseuppdrag och har varit delaktig i ett team som hanterat en fond på 500 miljoner euro. Vi letar kontinuerligt efter nya investeringar och agerar som portföljförvaltare för att säkerställa en sund och lönsam tillväxt.
Vårt mångsidiga arbete för denna klient belyser våra medarbetares förmåga att erbjuda omfattande och skräddarsydda tjänster inom investeringsstrategi och företagsutveckling.

Konsulter i detta projekt

Jan Norberg

Fil. Dr. Analytisk kemi