Strategisk investerare

JOIN – En partner för affärsutveckling och kapitalanskaffning

JOIN har en bred tjänsteportfölj som täcker allt från strategiskt arbete till försäljningsprocesser och kapitalanskaffning. För kunder utvecklar vi affärsområden, hjälper att förbättra affärssiffror och optimerar försäljningsprocesser. Vår medarbetares expertis sträcker sig från försäljning i praktiken (generera och kvantifiera leads samt korrekt uppföljning) till utformning av försäljnings- och marknadsföringsstrategier.
Vi vet vikten av att identifiera rätt marknad för våra kunders produkter, och våra konsulter har djup kunskap inom att skapa kundspecifikationer för målgrupp och produkt-marknad anpassning ”. Vi styr mot rätt marknad, oavsett om det är inom ramen för ett start-up eller ett större företag, och visar hur kundens produkt passar in och varför.
JOIN har också erfarenhet av att skapa specifika affärsenheter för våra kunder, som innefattar allt från försäljning till service och support. Dessutom har vi förmågan att etablera säljbolag åt kunderna. Eftersom vi har ingående kunskaper om har vi också möjlighet att ge strategisk rådgivning för kapitalanskaffning. Det kan vara alllt från att inte diskvalificera sig hos vissa typer av investerare till långsiktig rådgivning om ägarsyndikat. I ett av våra tidigare uppdrag har vi stöttat kunden att få finansiering av både rätt aktör (strategisk) och från rätt geografi (Japan).
Vårt starka internationella nätverk från tidigare samarbeten med olika investerare – från traditionella venture capital-företag (VC) och Corporate Venture Capital (CVC) till familjekontor och investeringsfirmor – har gett oss god insyn i hur industrin fungerar, något som kommer att vara till stort gagn för våra kunder. Med JOIN som partner får du tillgång till vår expertis, vårt nätverk och vår passion för att bygga framgångsrika affärer.

Konsulter i detta projekt

Jan Norberg

Fil. Dr. Analytisk kemi