Sensative

Sensative – En innovativ systemleverantör för smarta hem och städer

Sensative är ett Ideonföretag som har specialiserat sig på att erbjuda smarta hemsensorer och en dataväxel för smarta städer. Med JOINs medarbetare som medgrundare har företaget tagit stora steg inom branschen och etablerat sig som en pålitlig aktör inom IoT (Internet of Things).

Företaget startade prototyputveckling hos JOIN som en fortsättning på Ideon Opens öppna Innovationstävling gentemot Inwidoo, en av Nordens största fönstertillverkare med varumärken som Elitfönster.

Idag kan man hitta Sensatives produkter i butiker, och företaget har vidgat sin inriktning till att omfatta kommersiella smarta hem, smarta fastigheter och städer.

Vad som började som smarta larmsensorer för fönsterkarmar har nu förvandlats till att bli en systemleverantör för kommuner, VA-bolag och fastighetsbolag för deras energibesparingar och effektiviseringar.

En av Sensatives centrala roller är att agera som en mellanhand för datahantering. I smarta städer, som används av kommuner och andra intressenter, samlar Sensative in data från sensorsystem och distribuerar dem till olika delar av kommunen. Ett annat exempel från smarta fastigheter är en sensor som mäter aktivitet vid skrivborden på ett kontor där datat sedan kan användas för att optimera både kontorsyta och städning dag för dag.

Läs mer om Sensative: https://sensative.com/

Konsulter i detta projekt

Anders Hedberg

MSc Computer Science