The Green Dairy

The Green Dairy – Cirkulära processer och nästa generations växtbaserade livsmedel

The Green Dairy är pionjärer inom växtbaserad matproduktion med fokus på växtbaserade mejeriprodukter. Bolaget utvecklar nya hållbara livsmedelsprodukter i egen regi och tillsammans med kunder. 

JOIN är sedan många år en viktig partner åt The Green Dairy inom företagsutveckling, bolagsfinansiering, patentrelaterade frågor, koncept- och produktutveckling. Vi har framgångsrikt hjälpt bolaget att säkra betydande finansiering för sina utvecklingsprojekt från organisationer såsom Vinnova, Energimyndigheten och Eurostars. Vårt team har ansvarat för att skriva ansökningar, utveckla koncept och driva samarbeten med framstående institutioner såsom Lunds universitet.

Förutom att bidra inom strategi, finansiering och patentfrågor, har vi aktivt stöttat deras utveckling genom koordinering, konceptutveckling och rapportering. JOIN har spelat en avgörande roll genom att optimera processer och stimulera framställningen av hälsosammare livsmedel med fokus på cirkularitet.

Idag exporterar The Green Dairy till ett 20tal länder och vi ser fram emot att gemensamt vidareutveckla samarbetet kring deras framgångsrika utveckling.

Konsulter i detta projekt

Johan Kronholm

PhD Medical Radiation Physics

Patrik Söderlund