Xaga

Xaga

FORSVALL NÅLEN – Ökad säkerhet vid diagnostisering av prostatacancer genom att minska risken för blodförgiftning ”FORSVALL NÅLEN förväntas avsevärt öka säkerheten vid diagnos av prostatacancer och andra sjukdomar genom att minska risken för blodförgiftning...
Xaga

ePipe System

Hindra tillväxten av bakterier i rörsystem ePipe System är en innovativ lösning för att hindra tillväxten av bakterier och biofilm i rörsystem och värmeväxlare mm. Genom elektrifiering av ytor i distributionssystemet reduceras förekomsten av bakterier och biofilm med...