ePipe System

Hindra tillväxten av bakterier i rörsystem

ePipe System är en innovativ lösning för att hindra tillväxten av bakterier och biofilm i rörsystem och värmeväxlare mm. Genom elektrifiering av ytor i distributionssystemet reduceras förekomsten av bakterier och biofilm med 90-95 %.

JOIN har varit en dedikerad extern utvecklingsavdelning sedan projektets start. Med omfattande erfarenhet har JOIN stöttat inom konceptutveckling, elektronikutveckling, kommunikation och IoT. Vårt samarbete har även innefattat koordinering av verifieringsarbeten både i JOIN’s lab, vid Lunds universitet och hos potentiella kunder. JOIN har spelat en viktig roll i att utveckla, utvärdera och verifiera tekniken, vilket utgjort grunden för framtagandet av patent. Rättigheterna till ett patent för användning i värmeväxlare har sålts till en global aktör. Vi har ansvarat för installation och utvärdering på plats hos flera större industriföretag.

Vi är stolta över vårt partnerskap med ePipe System och ser fram emot att fortsätta stödja deras innovation.

Konsulter i detta projekt

Anders Holm

PhD, MSc Engineering Physics

Göran Nybom

CEO, MSc M.E.

Johan Kronholm

PhD Medical Radiation Physics