Erik Torgny

MSc Electrical Engineering

Erik har utvecklat inbyggda system i drygt 20 år. Systemen har inkluderat medicinsk utrustning, bromssystem, industrielle styrsystem och datainsamlingssystem. Erfarenheten från projekt i flera branscher har gett honom en helhetssyn och en förståelse för frågor utanför det strikt ingenjörsmässiga, som kan tillämpas på många områden – inbyggda system finns ju alltid i ett sammanhang där många delar samverkar.

Fokus de senaste åren har varit produktutveckling av medicintekniska system, dels praktiskt med EMC och elsäkerhet men även djupdykning i aktuella produktstandarder i 60601-familjen.

  • +46-733-98 00 45
  • erik.torgny@join.se