Joakim Pettersson

MSc Engineering Physics

Joakim är elektroniksystemingenjör med ett genuint intresse för effektiva realtidssystem och deras industrialisering. Han är skicklig på lean design, testning, felsökning och produktintegration för att nå skalbar tillverkning och tidig kvalificering.

Joakim har arbetat fem år med elektroniktillverkningsteknik, fem år med fordonssensorer och drivlinor samt femton år med telekommunikationskretsar/moduler/telefoner. Genom hela sin karriär har han alltid behållit fokus på användbarhet för kunden, kreativitet för utvecklaren och lean design för industrialiseringen.

Intressanta uppdrag:

  • Sälj- och produktionsverktyg för intelligenta byggnadsventilationssystem (med Python)
  • Styrsystem för en återcirculerande dusch (med MicroPython)
  • Armbandstelefon som automatisk ringer upp vårdgivare, skickar GPS-position och ger lugnande ljud- och ljuseffekter (med RePhone)
  • Elstängseltelefon som larmar när stängslet behöver laddas eller repareras (med Eagle)

  • +46-708-299974
  • joakim.pettersson@join.se