Ragnar Segersten

BSc Mechanical Engineering

Ragnar är en seniorkonsult med över 50 års erfarenhet från industrin. Arbetar med alla delar i produktifiering av idéer från förstudier till full produktion. Är väl förtrogen med metoder för storserietillverkning, inklusive dokumentation och kvalitetsstyrning. Brinner, liksom alla JOINare för effektiv produktutveckling. Ragnar tar gärna på sig snickarbyxan och kopplar av med bygge av energisnåla hus.

  • +46-706-91 23 55
  • ragnar.segersten@join.se