Expertis inom industridesign

Expertis inom industridesign: Utbildning och praktisk inblick

JOINs ingenjörskonsulter erbjuder inte bara praktiska tekniska lösningar, utan också värdefull utbildning inom industridesign. Med erfarenhet från verkliga industriscenarier förmedlar våra konsulter viktig kunskap genom föreläsningar, kurser och workshops. Ett framstående exempel är våra samarbeten med universiteten.

Med en djup förståelse för designprocessens nyanser betonar våra experter vikten av att integrera slutkundens perspektiv i produktutvecklingen samt behovet av att balansera estetik med funktion. Det handlar inte bara om att skapa en produkt som ser bra ut, utan även en som fungerar optimalt enligt dess avsedda syfte.

En av våra konsulters kurser på universitetet är ”Designerns verktyg”. Denna kurs omfattar allt från grundläggande skissning till avancerad 3D-modellering, och från verkstadsteknik till prototypframställning. Målet är att utrusta blivande designers med de färdigheter som krävs för att skapa bra produkter, dels ur ett användarperspektiv, men också tillverkningsmässigt och miljömässigt. En del i designprocessen är att framställa prototyper, testa och utvärdera dem.

Genom att kombinera praktisk erfarenhet inom tillverkningsprocesser med teoretisk kunskap kan JOINs konsult identifiera och utforska nya möjligheter inom produktutveckling. Det hjälper studenter att bygga en solid grund, vilket ger dem en bättre förståelse för tillverkningsprocessen utöver den rent designmässiga aspekten.

Sådant samarbete går hand i hand med JOINs filosofi. Vår konsult fungerar som en bro mellan JOIN och universitetsvärlden, där hon delar med sig av sin kunskap för att forma framtidens ingenjörer och designers.

Konsulter i detta projekt

Therese Eklund

Industridesigner samt Universitetsadjunkt på Designvetenskaper LTH