Golfhjälpmedlet Peggie

JOIN är stolta över att presentera golfhjälpmedlet Peggie.

Utvecklat för dem som har svårigheter att böja sig ner, erbjuder Peggie en lösning för att sätta golfbollen och peggen i marken utan ansträngning. Det agerar som en förlängd arm – en gripklo som håller både boll och peg, vilka kan placeras och sedan plockas upp från marken smidigt.Från konstruktionsfas till prototyper och 3D-modellering, har JOIN ansvarat för varje steg i dessa processer. Med hjälp av vår 3D-skrivare i vårt eget labb, lyckades vi framställa en fungerande prototyp som uppfyllde kundens krav och förväntningar.På golfbanan visade sig Peggie vara en triumf. Kunden testade produkten och var mycket nöjd med resultatet. Trots en begränsad budget har Peggie gjort en betydande positiv påverkan och lett till patent, vilket återspeglar JOINs förmåga att skapa högkvalitativa lösningar oavsett projektets storlek.

Konsulter i detta projekt

Bo-Göran Evaldsson

MSc Mechanical Engineering