Kryptolösning för tankningsutrustning

Kryptolösning för tankningsutrustning

JOINs expertis inom mjukvaruutveckling och embeddedprogrammering visade sig komma till pass när vi assisterade en kund i utvecklingen av deras avancerade displayer.
Vår kund behövde hjälp med sina displayenheter för att möta nationella myndighetskrav i ett sydamerikanskt land som specificerat en PKI-lösning (Public Key Infrastructure) för digitala kvitton. Dessa intelligenta displayer behöver kunna verifiera digitala signaturer och därmed garantera äktheten av informationen som visas för köparen av motorbränsle. Denna viktiga funktion skyddar kunder från manipulerad information och säkerställer att meddelandets avsändare, pris och tankad volym visas korrekt. Tekniken är i princip densamma som används för att verifiera blockkedjor som Bitcoin.
Även om en stor del av grundmjukvaran som hanterar denna signering redan hade utvecklats, återstod det att anpassa systemet till de ständigt föränderliga kraven från olika myndigheter. Det var här som JOIN kom in i bilden.
JOINs konsult arbetade på plats i kundens lokaler med det internationella teamet, inklusive projektägare i Sydamerika, projektledare i USA och testare i Nederländerna för att utveckla och implementera nödvändiga tester och programändringar i displaykoden.
Funktionaliteten säkerställdes varpå det lokala teamet i landet övertog underhållet av programkoden.
JOIN kan leverera teknisk expertis, men också flexibilitet i att arbeta med globala team och att navigera komplexa regelverk.

Konsulter i detta projekt

Anders Hedberg

MSc Computer Science