Navigationssystem och systemintegration för försvarsindustri

Expert inom navigationssystem och systemintegration för försvarsindustri

JOIN har varit aktör inom försvarsindustrin genom att tillhandahålla expertis inom navigationssystem och systemintegration. Som teknisk projektledare har vi utfört leverantörs-utvärderingar och tekniska förhandlingar, och säkerställt optimal funktion och prestanda i projekten.

JOINs expertis sträcker sig även till att hantera fälttester för en rad olika system, allt från träningsanläggningar till navigationssystem på försvarsanläggningar. Genom att säkerställa att dessa system fungerar korrekt och möter de högsta standarderna för prestanda och pålitlighet har JOIN bidragit till att förstärka försvarsindustrins kapabiliteter.

Vårt engagemang i dessa processer sträcker sig över hela projektets livscykel, vilket garanterar att våra kunder får den mest effektiva och tillförlitliga lösningen. JOINs mål är att säkerställa att system fungerar optimalt trots dagens snabbt föränderliga tekniska landskap.

Konsulter i detta projekt

Esbjörn Beckmann

MSc Electrical Engineering