Solcellsladdare

En innovativ och hållbar solcellsladdare på den Afrikanska marknaden

Innovation och hållbarhet går hand i hand. I ett projekt som tilldelats WWF:s ”Climate Solvers”-pris, demonstrerade JOIN detta genom att skapa en solcellsladdare till företaget Powerfide, anpassad för den afrikanska marknaden. Målet var att främja hållbar energianvändning och stödja mikroentreprenörer genom att erbjuda en inkomstkälla via solcellsladdning, speciellt i landsbygdsområden där tillgången till elektricitet ofta är begränsad.

Med skicklighet inom teknisk specifikation och industriell design, definierade JOIN funktioner, användarfokus och designkrav. För att säkerställa hög produktkvalitet och effektivitet samarbetade JOIN med en kompetent konstruktör för att hantera produktionsfasen. Därefter genomförde JOIN även en prototypserie.

JOIN är inte bara involverad i de stora linjerna av produktutveckling, utan även i de tekniska detaljerna. Allt från att förstå marknadskrav, sätta strömgränser till att definiera hur produkten ska bete sig i olika användarfall och skapa intuitiva användargränssnitt.

Genom att erbjuda denna omfattande service, kan JOIN hjälpa företag att omvandla sina innovativa idéer till framgångsrika och hållbara produkter. Oavsett projektets storlek, kan JOIN ta ansvar för hela produktutvecklingsprocessen, vilket säkerställer att varje detalj möter marknadens och användarens behov.

Konsulter i detta projekt

Esbjörn Beckmann

MSc Electrical Engineering