Förstudie om drönare inom lantbruk

Från idé till insikt

Drönarteknik har öppnat dörrar för en mängd innovativa applikationer, och inom lantbruket finns det ständigt ett behov av att utforska nya lösningar. JOIN genomförde en förstudie för SLU i Alnarp om användningen av drönare för att skrämma bort gäss och vildsvin från växande gröda. Denna idé, även om den var lovande från början, krävde en djupgående undersökning på flera fronter: teknik, affärsmöjligheter och lagstiftning.

Efter omfattande analys, konstaterades att det, åtminstone vid tidpunkten för studien, var juridiska hinder som förhindrade projektets genomförande. Vidare insåg man att det inte bara handlade om teknikens djupdykning, utan även om affärskomplexitet och möjliga konsekvenser på marknaden.

Intressant nog, trots tidigare tekniska begränsningar, har framsteg inom drönarteknik och automatisering sedan dess skapat en ny potential för denna idé att realiseras.

Konsulter i detta projekt

Anders Holm

PhD, MSc Engineering Physics