Suturion

Innovativ förslutningsprocess vid bukoperationer

Inom den komplexa sfären av medicinsk innovation presenterar Suturion sitt banbrytande val för suturering vid stängning av bukvägg. Syftet är att revolutionera fasciaförslutningen, göra den snabbare och smidigare, och därmed möjliggöra för kirurger att arbeta enligt bästa praxis med fullt förtroende. Genom att prioritera bråckprevention demonstrerar Suturion sitt fasta engagemang för kirurgisk spetskompetens.

Allt började med en vision om att skapa en symaskin särskilt designad för förslutning av bukhinnan efter bukoperationer. Trots att dagens tekniker är både tidskrävande och kostsamma, erbjuder Suturions innovation en lovande lösning med potential för högre effektivitet och färre komplikationer. Under utvecklingsfasen stötte denna innovation på hinder. Det var i detta skede som JOIN engagerades. Med hjälp av JOINs expertis kunde den ursprungliga idén finslipas och förvandlas till konkreta prototyper och ritningar.

Traditionella bukoperationer, med deras långa snitt och långdragna förslutningsprocesser, är nu på väg att omformas av denna nyutvecklade symaskin. Men snabbheten i processen är bara en av många fördelar. En avsevärd minskning av risken för bukbrott – en komplikation som drabbar nästan 20% av bukoperationerna – förväntas också. Med beaktande av de höga kostnaderna för operationstid tillhandahåller denna innovation inte enbart medicinska fördelar, utan även ekonomiska.

Efter att ha samarbetat med JOIN, står Suturion nu inför en ny milstolpe med CE-märkning och försäljningslansering framför sig. Med en växande personalstyrka och en pågående klinisk studie – där JOIN spelar en central roll – har Suturion också siktet inställt på internationella marknader som USA och Saudiarabien. Denna resa, som vi med nöje följer, har även resulterat i flera patent.

Konsulter i detta projekt

Göran Nybom

CEO, MSc M.E.

Hans E. Bengtsson

MSc Mechanical Engineering

Ragnar Segersten

BSc Mechanical Engineering

Rickard Norenstam

MSc Mechanical Engineering